Podsećamo Vas da je u skladu sa preporukama proizvođača, a u cilju bezbednosti,pouzdanosti i dužeg eksploatacionog veka, na vašim sredstvima  neophodno izvršiti redovan servis, zavisno od eksploatacionih uslova najmanje jednom do dva puta godišnje.

Istorijat 

Na IAA sajmu u Hanoveru pored lansiranja i predstavljanja novih modela HIAB hidrauličnih dizalica,HIAB je sa ponosom najavio produženu garanciju za sve tipove HIAB dizalica. Ova produžena garancija se odnosi na sve HIAB kranove isporučene nakon 1. Oktobra 2016. godine. Hiab svojim klijentima nudi i 5 godina garancije na sve konstruktivne elemente kao i 2 godine garancije na sve komponente HIAB dizalice. 

Strana 2 od 2