Novi MULTILIFT FUTURA skiploader je tanji,lakši a tvrđi u odnosu na svog prethodnika. U potpunosti redizajniran, prilikom izrade je korišćen EvoLight™ čelična konstrukcija (2600kg) koja omogućava 300-500 kg veće korisne nosivosti bez kompromisa čvrstine i kvaliteta čelika.

Operativne performance MULTILIFT FUTURE

Novi MULTILIFT FUTURA skiploader je tanji,lakši a tvrđi u odnosu na svog prethodnika. U potpunosti redizajniran, prilikom izrade je korišćen EvoLight™ čelična konstrukcija (2600kg) koja omogućava 300-500 kg veće korisne nosivosti bez kompromisa čvrstine i kvaliteta čelika. To bukvalno znači da možete da prensete više a da pritom štedite na potrošnji goriva i smanjite emisiju CO2 gasa. Lakša čelična konstruckija umanjuje mogućnost habanja i ošećenja prilikom korišćenja MULTILIFT FUTURE. Čelični odlivci su korišćeni za ojačanje osetljivih delova konstrukcije dok su cilindri optimizovani tako da postignu najveću moguću radnu brzinu.

MULTILIFT SwanNeck™- Neverovatnom preciznošću su zakribljeni extra duge teleskopske ruke , koje svojim iizgledom podsećaju na labudov vrat, čime je dodatno povećan prihvat kontejnera, omogućeno lakše zaobilaženje prepreka uz održavanje maksimalne stabilnosti.

Bezbednost

MULTILIFT futura predstavlja apsolutnog lidera koji uz najnovijih inovacija obezbedjuje maksimalnu sigurnost prilikom rukovanja. Pored hidrauličnog zaustavljanja kontejnera postoji i hidraulično zaključavanje kontejnera čime je dodatno povećana sigurnost prilikom transporta kontejnera. Kuka za istovar je opremljena pneumatskim sigurnosnim držačem. Bočni i prednji graničnici kontejnera su ručno podesivi i imaju mogućnost zaključavanja. Upotrebom SkipTop™ sistema, teret se automatski prekriva pritiskom na dugme. Na ovaj način je prevaziđena do sadašanja praksa u kojoj rukovaoci kontejnerom moraju da sami da navlače zaštitnu ciradu,proveravaju da li je pravilno postavljena, da li postoji mogućnost prosipanja tereta itd. Na ovaj način je dodatno povećana bezbednost kako samog tereta prikom transporta tako i rukovaoca kontejnerom uz znatnu uštedu vremena. MULTILIFT futura moze biti isporučena sa integrisanom, sertifikovanom bočnom zaštitom od podletanja.

Upravljačka jedinica - KONTROLE

FlexControl™ je modularni sistem koji ima mogućnost lakog nadograđivanja. Opcije za nadograđivanje sistema su raznovrsne počevši od dinamičkog sistema za merenje utovarenog tereta, dvobrzinskog režima rada, povećana brzina istovara tereta, sigurnosno zabravljivanje kontejnera, sistem pametnog i preciznog teleskopiranja držača kontejnera i stabilizatora. Upravljačka jedinica uključuje kontrole unutar kabine, radi kontorlu, kontrole na spoljašnjoj strani kao i kombinaciju svih pomenutih. 

KVALITET

MULTILIFT oprema je osmišljena i dizajnirana u skladu sa evropskom Direktivom za mašine. Svi MULTILIFT proizvodi su intenzivno testirani kako u laboratorisjkim uslovima tako i na terenu. Nakon iscrpnog testiranja same opreme i laboratorisjkim uslovima, MULTILIFT se instalira na vozilo i tada započinje druga faza praktičnog testiranja MULTILIFT FUTURE. 

Na sve delove MULTILIFT future se nanosi osnova na bazi cinka koja sprečava nastanak korozije. Zatim se svaki deo farba dovojeno kako bi se osiguralo pravilno i jednako nanošenje farbe. 

MULTILIFT kompanija održava izuzetno visok nivo kvaliteta svojih proizvoda i svi delovi i komponente se posebno testiraju i ispituju, prolaze test kvaliteta, funkcionalnosti i izdržljivosti. Nakon ovog testa metodom slučajnog uzorka uzimaju se delovi i na njima se vrši dodatna interna provera kvaliteta. Na ovaj način MULTILIFT kompanija osigurava najviši kvalitet i standar svojih proizvoda.

Postprodajne aktivnosti   

Svi MULTILIFT futura podizači kontejneta se ugrađuju na vozilo uz pomoć posebno osmišljene šasije koja znatno smanjuje potrebu za varenjem delova, na ovaj način se osigurava čvrstina delova, smanjuje mogućnost korozije i povećava životni vek samog proizvoda.  Lak pristup svakom od delova podizača kontejnera je dodatna prednost. Uputstvo za rukovanje, uputstvo za servis i održavanje kao i katalog rezervnih delova su dostupni i u elektronskom obliku.  Korišćenje originalnih rezervnih delova kao i obavaljanje servisa iskuljučivu u ovlašćenim servisnim centrima je dodatan preduslov za dugotrajan životni vek proizvoda. 

MULTIFIT Futura Video