T-Line je dizajniran u stilu Truncated Tree Spades koji je popularan u SAD.

Oštrice ovih lopatica su ravne i otvorene ka dnu.

Korenske kugle imaju oblik obrnutog skraćenog konusa.

Ova vrsta lopatice je novina u Evropi.

Optimal T-linija