Meiller zadnji kiperi kombinuju veliku transportnu zapreminu sa optimizovanim spoljnjim dimenzijama. Na taj način postiže maksimalnu moguću količinu tereta sa niskim pritiskom na osovinama.

Naši kiperi napravljeni od čelika su dizajnirani za najekstremnije sredine i korišćenja. Sporije se troše i otporni su na pucanja. Nizak centar gravitacije omogućava dobro ponašanje na putu i odlične karakteristike prilikom vožnje.

Visok nagib prilikom istovara, i sporije brzine dizanja su omogućene originalnim MEILLER hidrauličnim sistemom.

Naši zadnji kiperi imaju ekstremno dobru stabilnost prilikom istovara, i podizanja teretnog dela, zahvaljujući kombinaciji stabilizatora i novih navodećih delova za telo kipera, kao i smanjenu konstrukcionu visinu. Veliki ugao podizanja prilikom istovara pomaže da se sav materijal lako istovari.

 

MEILLER zadnji kiperi