Podsećamo Vas da je u skladu sa preporukama proizvođača, a u cilju bezbednosti,pouzdanosti i dužeg eksploatacionog veka, na vašim sredstvima  neophodno izvršiti redovan servis, zavisno od eksploatacionih uslova najmanje jednom do dva puta godišnje.

 

Opšti servisni radovi i pregled dizalice sa ispitivanjem koje je neophodno odraditi jednom do dva puta godišnje : 

 • Kontrola učvršćenja dizalice na vozilu
 • Kontrola učvršćenja baze dizalice sa šasijom i stubom dizalice
 • Kontrola prohodnosti izvlačionih delova stabilizatora i funkcionalnost osiguranja
 • Učvršćivanje stabilizatora i okretnih delova
 • Provera osigurača na svim hidrauličnim cilindrima
 • Provera svih prihvatnih tačaka hidrauličnih cilindara
 • Provera svih crevnih i cevnih spojeva i provera priključaka
 • Provera klizača teleskopskih poluga
 • Provera pritiska po sekcijama i funkcionalnost upravljačkog razvodnika
 • Provera ispravnosti komandnih ručica razvodnika i raspored funkcija
 • Provera svih hidrauličnih cilindara i stanja klipnjača
 • Provera hidraulične pumpe
 • Provera hidrauličnog rezervoara,nivo ulja,pristupačnost povratnog filtera i ulivnika ulja
 • Provera kuke i osigurača
 • Provera daljinske komande i funkcionalnosti komande u različitim režimima rada
 • Provera mehaničlkih posjeva
 • Provera sigurnosnih ventila
 • Zamena hidraučnog ulja
 • Zamena hidrauličnog filtera
 • Pranje i podmazivanje dizalice
 • Provera dijagrama nosivosti
 • Završno ispitivanje dizalice sa proverom radnih parametara
 •  

Kod dizalica sa elektronskim sistemom:

 • Dijagnostika elektronskog sistema
 • Brisanje grešaka
 • Kalibracija
 • Zanavljanje servisnog intervala.