Zaštitna kapica za hidrauličnu brzu spojku

Zaštitna kapica za hidrauličnu brzu spojku 705 243
 Back to: MEILLER Rezervni delovi

Plastična zaštita za hidraulične spojnice

Šifra: 705 243

U cilju identifikovnja potrebnog rezervnog dela, neophodno je poslati fotografiju pločice sa samog kiperskog sanduka, kako bismo u skladu sa serijskim brojem utvrdili odgovarajući rezervni deo.