Usisna lula sa slavinom

Usisna lula sa slavinom
 Back to: MEILLER Rezervni delovi

Slavina za usisni povratni vod

Meiller usisna lula sa slavinom 

Pozicionirana na glavnom rezervoaru hidraulike

U cilju identifikovnja potrebnog rezervnog dela, neophodno je poslati fotografiju pločice sa samog kiperskog sanduka, kako bismo u skladu sa serijskim brojem utvrdili odgovarajući rezervni deo.