Hidraulična aktivaciona komanda

Hidraulična aktivaciona komanda 702 991
 Back to: MEILLER Rezervni delovi

Komanda uz pomoć ručne pumpe. 

100 1232 074 šifra pločice

Šifra: 702 991 

U cilju identifikovnja potrebnog rezervnog dela, neophodno je poslati fotografiju pločice sa samog kiperskog sanduka, kako bismo u skladu sa serijskim brojem utvrdili odgovarajući rezervni deo.