Ugradnja hidrauličnih nadgradnji (dizalica,kipera,platformi) na nova i polovna vozila, ispitivanje hidrauličnih nadgradnji uz izdavanje stručnih nalaza - atesta.