Bez obzira da li prenosite krupan materijal, velike količine otpada, šljunka, metala, ili opreme u kontejnerima, bićete kompetitivni sa MULTILIFT podizačima roll kontejnera. 

HIAB Multilift podizači rol kontejnera