Bez upotrebe dizalica, gotovo je nemoguće zamisliti danas bilo koji građevinski poduhvat, pa čak i one najnezahtevnije. Manervisanje teškim i kabastim materijalom, je suština posla dizaličara, pri čemu treba napomenuti, da on mora posedovati i odgovarajuća osnovna mehanička znanja o dizalicama kojima upravlja, kako bi bio svestan njihovih prednosti i mana, i kako bi mogao izvršiti neku sitniju intervenciju radi otklanjanja kvara koji se na njoj pojavio.

Tehnika hidraulike st u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu vrši ovu vrstu obuke, koja se sastoji od kombinacije teorijske i praktične nastave. Nastavni tim je iskusan i kvalitetan, dok se praksa stiče radom u realnom okruženju.

Nakon završene obuke izdaje se uverenje o osposobljenosti za rukovanje mobilnim hidrauličkim dizalicama.